Tích hợp nguồn điện năng lượng tái tạo đối mặt với nhiều thách thức

Năng lượng tái tạo dự kiến sẽ tăng trưởng cao trong tương lai, mặc dù khả năng tích hợp nguồn năng lượng này vào lưới điện quốc gia vẫn còn hạn chế.

Đọc tiếp …

Bizhub Reporter
http://Phóng viên Bizhub