Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam trong đối thoại toàn cầu

Ngày 24/5 tại Hà Nội, Văn phòng Liên Hợp Quốc (UN) tại Việt Nam đã tổ chức diễn đàn thanh thiếu niên trực tuyến lần đầu tiên với chủ đề “Tương lai mà chúng ta mong muốn”. Tại diễn đàn, các bạn trẻ Việt Nam đã đóng góp các sáng kiến và giải pháp trong bốn vấn đề chính, đó là biến đổi khí hậu và môi trường; xã hội bình đẳng qua lăng kính của thanh niên; sức mạnh của âm nhạc; kiến tạo tương lai các bạn trẻ mong muốn.

Đọc tiếp…