Phát động chương trình thúc đẩy các sáng kiến xã hội

Chương trình Én Xanh (Green Swallow) 2019 nhằm tôn vinh các sáng kiến kinh doanh xã hội đã khai mạc tại Hà Nội vào ngày 24 tháng 7. Chương trình do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA), Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) và Trung tâm hỗ trợ sáng kiến phục vụ cộng đồng (CSIP).

Chương trình Én Xanh kéo dài đến tháng 10, được tổ chức nhằm giúp những người tham gia tiếp cận với các nguồn tài chính từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với trị giá lên tới tới 300.000 USD cho mỗi ý tưởng kinh doanh.

Đọc tiếp…