Báo cáo PAPI 2019: Nghèo đói là một trong những mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam

Ngay cả trước khi Việt Nam bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19, nghèo đói, tăng trưởng kinh tế và môi trường là những mối quan tâm hàng đầu của người dân Việt Nam, theo Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính công (PAPI) năm 2019 do UNDP công bố vào ngày 28/4.

Báo cáo cũng nhấn mạnh Việt Nam đã đạt được những tiến bộ đáng khích lệ trong quản trị và thủ tục hành chính công để đáp ứng nhu cầu của người dân trong năm qua, và đưa ra những nhận định sâu sắc về các lĩnh vực cải cách trong gần một thập kỷ. Những đánh giá này là nguồn thông tin hữu ích cho các nhà hoạch định chính sách trong năm 2020 –  năm bản lề định hình cho giai đoạn phát triển mới của Việt Nam.

Đọc tiếp…