Thiếu vốn đầu tư cản trở tăng trưởng giao thông đường thủy

Việc thiếu đầu tư vào đường thuỷ nội địa đã làm chậm sự phát triển của việc vận chuyển bằng đường thủy và khiến ngành logistics của Việt Nam phụ thuộc nhiều vào vận tải đường bộ có chi phí cao hơn. Sở hữu 2.360 con sông với chiều dài tổng cộng 42.000 km, Việt Nam có tiềm năng to lớn cho một hệ thống giao thông vận tải bằng đường thủy.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS