Sẽ ngừng hỗ trợ giá điện cho hộ nghèo

Bộ Tài chính (MoF) vừa đề xuất Chính phủ ngừng trợ cấp giá điện cho các hộ nghèo từ năm tới do tác động tiêu cực đến chính sách xóa đói giảm nghèo của quốc gia.

Đọc tiếp …

Phóng viên VNS