Báo cáo: Người dân quan tâm hơn về sức khoẻ trong thời kì đại dịch

Đánh dấu một năm Việt Nam bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch, Báo cáo Chỉ số Hiệu quả Quản trị và Hành chính Công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 đã cho thấy mối quan tâm về sức khoẻ của người dân tăng lên ở mức đáng quan ngại.

PAPI 2021 đã thực hiện phỏng vấn trực tiếp với quy mô kỷ lục 15.833 người trả lời từ khắp 63 tỉnh thành vào năm 2021.

Trong bối cảnh phong toả do đại dịch nhiều hoạt động trong đời sống của người dân cần phải chuyển sang trực tuyến, song tỉ lệ sử dụng dịch vụ công điện tử qua các cổng dịch vụ công trực tuyến của các cấp chính quyền còn rất thấp, phản ánh hoạt động kém hiệu quả trong quản trị điện tử năm 2021.

Đọc tiếp…