Hơn 30 triệu USD viện trợ giúp Việt Nam tăng cường chống chịu với biến đổi khí hậu

Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) đã phê duyệt khoản viện trợ không hoàn lại trị giá 30,2 triệu USD để giúp Việt Nam tăng cường khả năng  chống chịu với biến đổi khí hậu, theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Bộ NN & PTNT).

Khoản tiền này sẽ được phân bổ cho dự án “Tăng cường khả năng chống chịu của sản xuất nông nghiệp quy mô nhỏ trước tình trạng mất an ninh nguồn nước do biến đổi khí hậu ở khu vực Tây Nguyên và Duyên hải Nam Trung Bộ của Việt Nam” (SACCR).

Dự án sẽ được Bộ NN & PTNT thực hiện trong 6 năm với sự hỗ trợ của Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP), mang lại lợi ích cho 222.400 người dân, tương đương với 10% dân số ở các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Thuận, và Ninh Thuận đặc biệt là phụ nữ và người dân tộc thiểu số.

Đọc tiếp…