Ra mắt Cổng Công khai ngân sách Nhà nước

Ngày 26/8, Bộ Tài chính đã chính thức ra mắt Cổng công khai ngân sách Nhà nước, chìa khóa cho một tương lai minh bạch và có trách nhiệm.

Đối với người dân, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, cũng như các tổ chức trong nước và quốc tế, cổng thông tin điện tử là kênh truyền thông cung cấp dữ liệu và thông tin thiết yếu liên quan đến tài chính ngân sách quốc gia, qua đó tăng cường mức độ quan tâm và giám sát của xã hội đối với vấn đề này.

Đọc tiếp…

Thuy Dung