Điện gió ngoài khơi có tiềm năng phát triển lớn

Theo các chuyên gia, dự thảo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (QHĐ VIII) nêu rõ lộ trình cắt giảm điện than và tăng cường các nguồn năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió, tạo cơ hội tốt cho điện gió ngoài khơi.

Đến năm 2030, tổng công suất nguồn điện dự báo đạt 146.000 MW. Đến năm 2045, năng lượng từ nguồn điện than dự kiến sẽ chỉ chiếm 9,6% tổng công suất nguồn điện, trong khi đó điện mặt trời sẽ chiếm 50,7%.

Các tổ chức quốc tế và chuyên gia cho rằng, Việt Nam có lợi thế bờ biển cùng tiềm năng về năng lượng điện gió, đặc biệt là điện gió ngoài khơi, nhờ đó có thể đạt công suất tương đương với thủy điện.

Đọc tiếp…