Bộ TN&MT: Chưa có giải pháp phù hợp để cải thiện tình trạng ô nhiễm môi trường

Sự gia tăng số lượng các khu công nghiệp đã và đang gây ra ô nhiễm môi trường tại Việt Nam, và hiện chưa có giải pháp phù hợp cho tình trạng này; cảnh báo được đưa ra trong dự thảo Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) được công bố hôm thứ ba (5/5).

Biến đổi khí hậu cũng đang đe dọa an ninh nguồn nước, an ninh lương thực và hệ sinh thái của Việt Nam và khiến cho tình trạng ô nhiễm môi trường trở nên trầm trọng hơn. Trong khi các tỉnh ven biển phải đối phó với sự cố tràn dầu và rác thải đại dương, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đang chịu ảnh hưởng của nước biển dâng và việc xây đập thuỷ điện trên sông Mekong.

Đọc tiếp…