Cần có công nghệ mới để tăng hiệu quả sử dụng năng lượng

Tại diễn đàn tổ chức tại Hà Nội vào ngày 21/8, các chuyên gia cho rằng những giải pháp về công nghệ mới cần được áp dụng để nâng cao hiệu suất tiết kiệm năng lượng trong bối cảnh nhu cầu điện sản xuất công nghiệp tăng cao và một số vấn đề trong việc cung cấp điện.

Mặc dù tốc độ tăng trưởng nhu cầu điện toàn quốc trong các giai đoạn tới sẽ giảm đáng kể, cụ thể là xuống mức 8,5%/năm (giai đoạn 2021-2025) và 7,5%/năm (giai đoạn 2026 – 2030) so với mức xấp xỉ 11%/năm (giai đoạn 2016 – 2020), nhưng nhu cầu này vẫn ở mức rất cao. Tỷ lệ tiêu thụ năng lượng trong lĩnh vực công nghiệp chiếm tới hơn 47% tổng tiêu thụ năng lượng toàn quốc.  

Theo mục tiêu Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, Việt Nam sẽ phấn đấu giảm mức tổn thất điện năng xuống 16,5% với ngành thép; 10% với ngành hóa chất; 11% với ngành sản xuất xi măng; và 24,81% với sản xuất nhựa so với giai đoạn 2015-2018.

Đọc tiếp…