Thực hiện Quy hoạch năng lượng quốc gia giai đoạn 2021 – 2030

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ký Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 24/4/2024 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050. (Quy hoạch điện VIII).

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia, xác định các danh mục dự án cụ thể, xác định phương thức, nguồn lực và cơ chế phối hợp trong quá trình thực hiện. Theo quy hoạch, ngành năng lượng bao gồm 5 phân ngành: dầu khí, than, điện, năng lượng mới và năng lượng tái tạo.

Về chuyển đổi năng lượng công bằng, Quy hoạch tổng thể đặt mục tiêu tỷ trọng năng lượng tái tạo trong tổng năng lượng sơ cấp 15 – 20% năm 2030 và khoảng 80 – 85% năm 2050. Đồng thời, đạt mục tiêu tiết kiệm năng lượng khoảng 8 – 10% vào năm 2030 và khoảng 15 – 20% vào năm 2050 so với kịch bản phát triển bình thường.

Đọc tiếp…