Ra mắt hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư

Hệ thống Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư và Hệ thống sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân đã ra mắt hôm 22/6, chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/7.

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, đây là sự kiện quan trọng, khẳng định nỗ lực thúc đẩy chuyển đổi số của đất nước.

Keep reading…