Kế hoạch quốc gia về triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất

Việt Nam sẽ quản lý chặt chẽ rừng tự nhiên và từng bước giải quyết vấn đề suy thoái rừng và đất vào năm 2025 như đã đề ra trong kế hoạch quốc gia mới được phê duyệt về triển khai Tuyên bố Glasgow về rừng và sử dụng đất.

Tuyên bố Glasgow được đưa ra tại Hội nghị về Biến đổi Khí hậu của Liên hợp quốc (COP26) vào tháng 11 năm 2021. Có tổng cộng có 143 quốc gia đã ký tuyên bố này, chiếm hơn 90% diện tích rừng trên thế giới. Đây là nỗ lực nhằm mục đích  “ngăn chặn và đảo ngược tình trạng mất rừng và suy thoái đất vào năm 2030, đồng thời hỗ trợ phát triển bền vững và thúc đẩy chuyển đổi nông thôn toàn diện”.

Đọc tiếp…