Ra mắt Cổng dữ liệu quốc gia

Cổng dữ liệu quốc gia https://data.gov.vn đã được Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) giới thiệu trong lễ ra mắt được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 31/8. Cổng thông tin này cung cấp dữ liệu của các cơ quan nhà nước phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế – xã hội , góp phần vào quá trình xây dựng chính phủ điện tử ở Việt Nam.

Đọc tiếp…