Bộ TNMT: Cần làm nhiều hơn nữa để phát huy hết tiềm năng năng lượng tái tạo của Châu Á

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường hôm thứ Tư (15/6) đã đề xuất bảy quan điểm trọng tâm nhằm khai thác hết tiềm năng phát triển năng lượng tái tạo của châu Á.

Các cuộc khủng hoảng khí hậu và nhiên liệu hóa thạch mang đến cho chúng ta một cơ hội tăng trưởng mới bằng cách chuyển đổi mô hình phát triển, chuyển từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo từ năng lượng mặt trời và năng lượng gió. Các nước đang phát triển đang có cơ hội đi tắt đón đầu các nước khác trong lĩnh vực năng lượng sạch, giúp phát triển kinh tế – xã hội và giảm thiểu ô nhiễm, đặc biệt là ô nhiễm không khí.

Châu Á là một khu vực có tiềm năng to lớn về năng lượng tái tạo, cùng với kiến thức và chuyên môn đáng kể về năng lượng tái tạo. Tuy nhiên, tỷ lệ năng lượng tái tạo vẫn còn khiêm tốn so với năng lượng truyền thống.

Đọc tiếp…