Dành nhiều nỗ lực hơn vào xóa đói giảm nghèo ở các vùng dân tộc thiểu số

Tạo sinh kế bền vững cho người dân tộc thiểu số ở miền núi và biên giới để giúp họ thoát nghèo là chính sách nhất quán của Việt Nam, đã mang lại nhiều thành tựu lớn.

Trong giai đoạn 2016 – 2020, mặc dù Việt Nam gặp nhiều thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch COVID-19, nhưng Quốc hội và Chính phủ vẫn tăng gấp đôi đầu tư cho xóa đói giảm nghèo so với giai đoạn trước. Khoảng 21% ngân sách Nhà nước được dành cho việc bảo đảm phúc lợi xã hội, đây là tỷ lệ cao nhất trong các nước ASEAN.

Đọc tiếp…