Quy định mới về sử dụng vật liệu không nung tại các dự án xây dựng

Các dự án xây dựng có hơn 30% là vốn ngân sách nhà nước hoặc có vốn hoặc vốn vay từ các doanh nghiệp nhà nước sẽ phải sử dụng hoàn toàn các vật liệu xây dựng không nung.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN