Các bộ và các tỉnh thành sẽ được xếp hạng chuyển đổi số hàng năm

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử, từ năm 2021, sẽ có bảng xếp hạng chuyển đổi số cho các bộ, và các tỉnh thành hàng năm. Để triển khai kế hoạch xếp hạng các bộ và các tỉnh từ năm 2021, Bộ Thông tin và Truyền thông phải xây dựng tiêu chí xếp hạng trong năm 2020 .

Bộ TT&TT cũng được giao nhiệm vụ kiểm tra, đề xuất thành lập thêm các khu CNTT tập trung, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét. Bộ cũng có nhiệm vụ phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan xây dựng Quy hoạch phát triển nền kinh tế số Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đọc tiếp…

Trong Dat