Chuyên gia: Luật Tài nguyên nước cần được sửa đổi để đảm bảo an ninh nguồn nước

Theo ông Châu Trần Vinh, Cục trưởng Cục Quản lý tài nguyên nước (DWRM) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE), mặc dù đã đạt được những kết quả đáng kể sau 9 năm thi hành song Luật Tài nguyên nước 2012 đã bộc lộ một số tồn tại, dẫn đến việc sử dụng nước kém hiệu quả, gây thất thu ngân sách. 

Hiện pháp luật chưa có quy định cụ thể để tính hết giá trị tài nguyên nước. Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp chưa tính được giá thành sản xuất chung, chưa xác định được hiệu quả sử dụng nước. Điều này dẫn đến việc tính toán sai, thu không đủ phí, thất thoát nước.

Đọc tiếp…