Ký tuyên bố chung cam kết nhằm cải thiện dinh dưỡng cho bà mẹ và trẻ em Việt Nam

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã cùng các đại biểu ký cam kết chung nhằm thúc đẩy nỗ lực cải thiện dinh dưỡng bà mẹ và thực hành ăn bổ sung tại Việt Nam.

Sự kiện này là một phần của Hội nghị công bố báo cáo tình trạng trẻ em toàn cầu năm 2019 và khung hành động cải thiện dinh dưỡng bà mẹ và thực hành cho trẻ ăn bổ sung ở Việt Nam, do Bộ Y tế phối hợp với UNICEF tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16 tháng 10.

Đọc tiếp…