Phát động cuộc thi “Đổi mới như người Thụy Điển năm 2019” tại Hà Nội

Ngày 9 tháng 9 tại Hà Nội, Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, phối hợp với các công ty Thụy Điển đã phát động cuộc thi “Đổi mới như người Thụy Điển 2019”.

“Đổi mới như người Thụy Điển” là cuộc thi hàng năm dành cho sinh viên đại học Việt Nam nhằm khuyến khích sự sáng tạo và tìm ra các giải pháp  để xử lý các thách thức liên quan đến các mục tiêu bền vững của Liên Hợp quốc được nêu trong Chương trình Nghị sự 2030, trong bối cảnh tại Việt Nam. Mỗi năm cuộc thi tập trung vào một Mục tiêu Phát triển bền vững của Liên Hợp quốc (SDGs) cụ thể. Năm 2019, mục tiêu là SDG9: Xây dựng cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu cao, thúc đẩy công nghiệp hóa bao trùm và bền vững, tăng cường đổi mới sáng tạo.

Đọc tiếp…

Nghi Do