Số lượng các ca sốt rét đang tăng lên ở những vùng khó khăn đe dọa sự tiến bộ của Việt Nam

Việt Nam đã có những bước tiến lớn trong việc kiểm soát bệnh sốt rét để loại bỏ căn bệnh này, nhưng gia tăng bệnh sốt rét ở những vùng khó khăn đang đe dọa đến sự tiến bộ chung của cả nước.

Đọc tiếp …

Phóng viên TTXVN