Quỹ Khí hậu Xanh cung cấp hơn 30 triệu đô la Mỹ nhằm tăng cường khả năng chống chịu với BĐKH của Việt Nam

Ngày 28/5 tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Chương trình Phát triển Liên hợp quốc (UNDP) đã tổ chức lễ ký văn kiện dự án nhằm tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu (BĐKH) cho Việt Nam, được Quỹ Khí hậu Xanh (GCF) phê duyệt viện trợ không hoàn lại với giá trị 30,2 triệu USD.

Các hợp phần của dự án bao gồm cải thiện an ninh nguồn nước cho sản xuất nông nghiệp của các nông hộ quy mô nhỏ dễ bị tổn thương trong bối cảnh thay đổi lượng mưa và hạn hán do BĐKH gây ra, và tăng cường khả năng phục hồi sinh kế cho các nông hộ quy mô nhỏ thông qua nông nghiệp thích ứng với BĐKH và tiếp cận thông tin khí hậu, tài chính, và thị trường.

Đọc tiếp…