Lãnh đạo chính phủ tổ chức đối thoại với trẻ em

Ngày 17/8, tại Hà Nội, phiên thảo luận giữa 169 trẻ em với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành, tổ chức, đoàn thể có trách nhiệm trong công tác trẻ em đã diễn ra trong khuôn khổ Diễn đàn trẻ em quốc gia lần thứ 6 năm 2019. 

Các em chia thành 6 nhóm để trình bày về các vấn đề như: phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em; an toàn trên môi trường mạng; giáo dục đạo đức, lối sống và kỹ năng sống của trẻ em….

Về phần mình, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu các bộ, ngành liên quan thực hiện có những hành động cụ thể, đừng để các thông điệp, lời kêu gọi chỉ là trên giấy.

Đọc tiếp…