Dự án do GEF tài trợ chứng minh hiệu quả

Dự án “Nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà thương mại và chung cư cao tầng tại Việt Nam” (EECB) dự kiến sẽ hoàn thành một số cam kết vào năm 2021.

Dự án EECB do Quỹ Môi trường toàn cầu (GEF) tài trợ thông qua Chương trình Phát triển Liên Hiệp quốc (UNDP) với mục tiêu cắt giảm cường độ phát thải khí nhà kính (GHG) từ ngành xây dựng ở Việt Nam và cải thiện việc sử dụng năng lượng của các tòa nhà thương mại, chung cư cao tầng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Đọc tiếp…