Công bố Hệ thống hướng dẫn lũ quét Đông Nam Á

Ngày 28/6, Tổng cục Khí tượng Thủy văn Việt Nam (VNMHA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) đã tổ chức Hội nghị công bố Hệ thống hướng dẫn lũ quét Đông Nam Á (SEAFFGS).

Sự kiện này cũng đánh dấu việc hoàn thành hợp phần Đông Nam Á của dự án “Xây dựng khả năng chống chịu với các hiện tượng khí tượng thủy văn có tác động cao thông qua việc tăng cường các hệ thống cảnh báo sớm đa nguy cơ (MHEWS) ở các quốc gia đang phát triển ở Đảo nhỏ (SIDS) và Đông Nam Á (SEA) ”, do chính phủ Canada tài trợ.

Với vai trò là trung tâm hỗ trợ cảnh báo lũ quét khu vực Đông Nam Á, Việt Nam sẽ quản lý 2 máy chủ tại VNMHA nhằm cung cấp, trao đổi dữ liệu và thông tin với các trung tâm khí tượng thủy văn khu vực Đông Nam Á, phối hợp với các nước thành viên của SEAFFGS trong việc khai thác, sử dụng các sản phẩm của SEAFFGS nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo lũ quét và sạt lở đất.

Đọc tiếp…