Ban hành Chiến lược đầu tiên về phát triển chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam vừa ký Quyết định số 942/ QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Chiến lược đặt ra mục tiêu đưa Việt Nam trở thành một trong 30 quốc gia hàng đầu thế giới về chính phủ điện tử và chính phủ số theo xếp hạng của Liên hợp quốc.

Năm nhóm mục tiêu đến năm 2025 được đề ra trong Chiến lược gồm: (1) Cung cấp dịch vụ chất lượng phục vụ xã hội; (2) Huy động rộng rãi sự tham gia của xã hội; (3) Vận hành tối ưu các hoạt động của cơ quan nhà nước; (4) Giải quyết hiệu quả các vấn đề lớn trong phát triển kinh tế-xã hội; (5) Thay đổi đột phá xếp hạng quốc gia về chỉ số tổng thể, chỉ số tham gia điện tử cũng như chỉ số dữ liệu mở theo đánh giá của Liên Hợp quốc.

Đọc tiếp…

Kim Anh