Tổ chức các lễ hội tiêu biểu của các DTTS ở miền Bắc để bảo tồn

Một số lễ hội truyền thống tiêu biểu của các dân tộc thiểu số ở miền Bắc sẽ được tổ chức trong năm nay, nhằm bảo tồn các giá trị truyền thống và văn hóa của những sự kiện độc đáo này. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy đã ký quyết định về việc tổ chức các hoạt động bảo tồn và phát huy các lễ hội dân tộc.

Chương trình nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của cộng đồng về bảo vệ và phát huy các giá trị văn hóa, truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số, khơi dậy niềm tự hào và củng cố tình đoàn kết trong cộng đồng. 

Đọc tiếp…