Phó Chủ tịch Quốc hội: Văn hóa dân tộc thiểu số phải được bảo tồn trong quá trình phát triển

Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi nhiều năm qua đã được cải thiện, song cần phải nỗ lực giữ gìn bản sắc văn hóa đặc sắc của dân tộc. Cần chú trọng đào tạo nguồn nhân lực cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, duy trì một tỷ lệ nhất định cán bộ dân tộc thiểu số tại các địa phương đó.

Đọc tiếp…