Cộng đồng dân tộc đổi mới trong phát triển nông nghiệp

Cách thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông (Tây Nguyên) khoảng 30 km, cộng đồng 41 dân tộc ở xã Quảng Sơn đã và đang xây dựng các trang trại có giá trị kinh tế cao với các loại cây xuất khẩu tại Dano Farm – hợp tác xã lâm nghiệp xanh đầu tiên được thành lập bởi cộng đồng đa dân tộc.

Các dân tộc tại xã Quảng Sơn vẫn gìn giữ nghề dệt truyền thống, văn hóa nghệ thuật, ẩm thực, thời trang, nhưng nét văn hóa đặc sắc chỉ thể hiện ở các lễ hội hàng năm của người Mông, M’Nông, Dao, Thái.

Đọc tiếp…

Công Thành