Bộ Tài chính: Giá điện có thể tăng nếu năng lượng tái tạo phát triển quá nhanh

Bộ Tài chính đã đưa ra cảnh báo giá điện sẽ tăng nếu điện mặt trời và điện gió không được phát triển đồng bộ với lưới điện và công suất vận hành.

Nhờ cơ chế ưu đãi cố định (giá FIT) 7.09-9.35 cent cho các dự án điện năng lượng tái tạo, loại năng lượng này phát triển rất nhanh trong thời gian ngắn với công suất lắp đặt tăng nhiều lần so với quy hoạch đề ra. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm ngoái, công suất lắp đặt điện mặt trời là gần 18.000 MW so với mục tiêu của chính phủ là 4.000 MW vào năm 2025 và 12.000 MW vào năm 2030.

Tuy nhiên sự phát triển mạng lưới truyền tải và hệ thống lưu trữ không đồng bộ với tốc độ phát triển quá nhanh của điện mặt trời, gây ra nguy cơ quá tải và lãng phí.

Đọc tiếp…

 

Anh Minh