EIB Global hỗ trợ ngành điện Việt Nam theo hướng khử cacbon

Phó Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) Kris Peeters và Chủ tịch Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành đã ký một biên bản ghi nhớ nhằm tạo tiền đề cho sự đóng góp của EIB trong việc sản xuất điện bền vững.

Là một phần trong mục tiêu đạt được mức phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 của chính phủ Việt Nam, EVN đã và đang xây dựng lộ trình chuyển đổi năng lượng của riêng mình. Do đó, nhiều dự án trong danh mục đầu tư tiềm năng trong tương lai như điện gió ngoài khơi, thủy điện tích năng, thủy điện mở rộng và lưới điện truyền tải đều đủ điều kiện để nhận đầu tư từ EIB.

Đọc tiếp…

Thuy Dung