Cảnh báo sớm rủi ro thiên tai giúp ứng phó và phòng ngừa tốt hơn

Ông Hoàng Đức Cường, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có cuộc trao đổi với TTXVN về hệ thống cảnh báo sớm gắn với dự báo tác động.

Dựa báo dựa trên tác động lấy các tác động tiềm ẩn là thông tin trung tâm, thay vì lấy thông tin thời tiết làm trung tâm như các dự báo truyền thống. Dự báo dựa trên tác động sẽ trả lời câu hỏi trọng tâm là khí tượng thủy văn có khả năng gây ra tác động gì đối với nông nghiệp, giao thông, du lịch, nuôi trồng thủy sản.

Đọc tiếp…