Thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử vì người dân, doanh nghiệp

Nhiều hệ thống thông tin làm nền tảng cho Chính phủ điện tử đã được đưa vào sử dụng trong thời gian gần đây và các bộ, ngành, địa phương đang đẩy mạnh chuyển đổi số để nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ vì người dân và doanh nghiệp.

Cổng Dịch vụ công quốc gia là một trong những điểm nhấn trong xây dựng Chính phủ điện tử. Từ thời điểm bắt đầu triển khai (ngày 09/12/2019) số lượng dịch vụ công đã tăng từ 8 dịch vụ công ban đầu lên 2.800 dịch vụ công (tính đến ngày 8/3). Cổng thông tin đã có hơn 468.000 tài khoản đăng ký và 116 triệu lượt truy cập, tiết kiệm hơn 8.100 tỷ đồng (351 triệu USD) mỗi năm.

Đọc tiếp…