Quản trị điện tử trên đà phát triển với quy mô lớn

Việt Nam đã đạt được những bước tiến quan trọng trong việc phát triển một Chính phủ điện tử hiệu quả, giúp các doanh nghiệp, nhà đầu tư và cá nhân dễ tiếp cận hơn với các dịch vụ công.

Được xây dựng bởi các chuyên gia trong và ngoài nước với sự giúp đỡ của VNPT, Hệ thống Thông tin báo cáo quốc gia (NRP) và Trung tâm Thông tin, chỉ đạo, điều hành (CID) được kết nối trực tiếp với các trung tâm chỉ đạo, hệ thống báo cáo, cơ sở dữ liệu của tất cả các bộ, cơ quan, và các cấp địa phương.

Ngoài NRP và CID, Chính phủ cũng đặc biệt quan tâm đến việc củng cố mối quan hệ với người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư thông qua Cổng Dịch vụ công Quốc gia (NPSP).

Đọc tiếp…

Nguyen Thanh