Bộ TNMT: Cần có các biện pháp quyết liệt để đảm bảo an ninh nguồn nước

Bộ Tài nguyên và Môi trường (TNMT) cho biết cần có nhiều biện pháp quyết liệt và toàn diện hơn nữa để nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên nước và đảm bảo an ninh nguồn nước, đặc biệt là nguồn cung cấp nước sạch.

Phó Cục trưởng Cục Quản lý Tài nguyên nước thuộc Bộ TNMT Nguyễn Minh Khuyến cho biết Bộ đã trình Chính phủ đề án an ninh nước quốc gia đến năm 2045.

Đề án tập trung vào các giải pháp, bao gồm củng cố và hoàn thiện thể chế, chính sách và cơ chế tài chính; thu hút các nguồn lực xã hội đầu tư phát triển ngành nước; nâng cao hiệu quả quản lý tài nguyên nước để đảm bảo chủ động cung cấp nước cho sinh hoạt và sản xuất; cải tạo các dòng sông bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, phát triển bền vững nguồn lợi thủy sản và các hệ sinh thái đất ngập nước quan trọng, đảm bảo an ninh nước cho môi trường.

Đọc tiếp…