Chuyên gia: Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao nhằm phục hồi bền vững thị trường lao động

Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê (TCTK) Nguyễn Thị Hương khẳng định, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao là giải pháp trọng tâm giúp thị trường lao động phục hồi một cách bền vững. Bà Hương trích dẫn số liệu thống kê của Tổng cục Thống kê cho thấy lực lượng lao động và số lao động có việc làm tiếp tục tăng trong quý II năm nay.

Tuy nhiên, theo ông Phạm Hoài Nam, Vụ trưởng Vụ Dân số và Lao động, Tổng cục Thống kê, sự tăng trưởng của thị trường lao động vẫn chưa bền vững, thể hiện qua công việc thiếu tính ổn định, điều kiện làm việc hạn chế và thu nhập thấp.

Đọc tiếp…