Đà Nẵng khởi động dự án một triệu ngôi nhà ‘xanh’

Sở Công Thương Đà Nẵng đã khởi động dự án thí điểm phát triển một triệu ngôi nhà xanh sử dụng điện mặt trời mái nhà. Dự án được hợp tác phát triển với Trung tâm Phát triển Sáng tạo Xanh (Green ID) nhằm mục đích nâng cao tiềm năng năng lượng mặt trời trong thành phố và giảm lượng khí thải carbon.

Theo công ty điện lực thành phố, hơn 1.000 dự án điện mặt trời trên mái nhà, trong đó 52% là các tòa nhà dân cư, đã được xây dựng trong thành phố, đóng góp 1,7 triệu kWh vào lưới điện thành phố mỗi năm.

Đọc tiếp…