Đà Nẵng đặt mục tiêu xây dựng Chính phủ điện tử và thành phố thông minh vào năm 2030

Đà Nẵng đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ hoàn thành xây dựng thành phố thông minh kết nối với các mạng lưới các thành phố thông minh trên cả nước và trong khu vực ASEAN. 

Đà Nẵng là thành phố đầu tiên tại Việt Nam ra mắt hệ thống Chính phủ điện tử vào năm 2014, và đã chuyển giao hệ thống này đến 16 tỉnh, thành phố năm 2016. Cơ sở hạ tầng CNTT sẵn sàng đáp ứng kết nối thông minh phục vụ kiểm soát không khí và hoạt động của các cơ quan chức năng về quản lý nước, rác thải, khí tượng và năng lượng.

Đọc tiếp….