Hội thảo quốc tế về Quản lý hệ sinh thái dữ liệu, Quản trị và Giám hộ dữ liệu

Ngày 16/8 tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) đồng chủ trì Hội thảo quốc tế nhằm tham vấn, nghiên cứu tính khả thi, và triển khai các biện pháp quản lý dữ liệu, quản trị và giám hộ dữ liệu hiệu quả.

Việt Nam đang trong quá trình chuyển đổi nhanh chóng để tăng trưởng kinh tế xã hội. Để đạt được các mục tiêu đề ra, Việt Nam cần có số liệu thống kê dữ liệu chất lượng và đáng tin cậy, là cơ sở cho hoạch định chính sách cũng như nền tảng cơ bản để xây dựng, thực hiện, giám sát và đánh giá tiến độ đạt được các mục tiêu kinh tế xã hội và các mục tiêu phát triển bền vững.

Đọc tiếp…