Một số lo ngại về dự án cơ sở hạ tầng lớn nhất Việt Nam

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), tổng mức đầu tư dự kiến cho tuyến đường sắt cao tốc Bắc-Nam là khoảng 26 tỷ USD – thấp hơn 32 tỷ USD so với đề xuất trước đây của Bộ Giao thông Vận tải (GTVT). Dự án sẽ được thực hiện theo mô hình Đối tác công tư (PPP), với 80% vốn đầu tư được phân bổ từ ngân sách nhà nước và phần còn lại do khu vực tư nhân tài trợ.

Bộ KH & ĐT cũng khuyến cáo về việc phụ thuộc vào các đối tác nước ngoài để vận hành hệ thống và yêu cầu Bộ GTVT tăng cường hợp tác đa phương để giảm chi phí và khuyến khích sự tham gia của khu vực tư nhân.

Đọc tiếp…