70% cộng đồng nông thôn Việt Nam mang siêu vi

Vi khuẩn kháng kháng sinh đã được tìm thấy trong ruột của 70% người dân ở vùng nông thôn Việt Nam. Con số đáng báo động này xuất hiện trên một ấn phẩm y tếgần đây.

Đọc tiếp

Phan Anh