Khai mạc Hội nghị Quốc tế Ủy hội sông Mekong tại Vientiane

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, sáng 2/4 tại thủ đô Vientiane đã khai mạc Hội nghị Quốc tế Ủy hội sông Mekong lần thứ 4 với chủ đề ” Đổi mới và hợp tác nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước và sự phát triển bền vững của lưu vực sông Mekong.” Trong hai ngày diễn ra Hội nghị quốc tế MRC (2-3/4), đại diện các bên cùng các chuyên gia khu vực và toàn cầu đến từ các lĩnh vực nước và các nguồn tài nguyên liên quan, năng lượng, lương thực, giao thông, sông xuyên biên giới, quản lý lưu vực sông, quản trị và phát triển sẽ trình bày và thảo luận về những nhận thức cập nhật nhất, những giải pháp sáng tạo nhất xung quanh các vấn đề đối với sông Mekong và các lưu vực sông khác.

Đọc tiếp…