Chỉ số PAPI 2018: Người dân hài lòng hơn với dịch vụ công

Sáng 2/4/2019, Báo cáo “Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh ở Việt Nam” (PAPI) năm 2018 đã được công bố,  cho thấy những cải thiện trong việc tăng cường hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh. Người dân ghi nhận việc giảm tham nhũng ở các dịch vụ công về y tế và giáo dục, hài lòng hơn với các dịch vụ công căn bản, cũng như cải thiện tương tác giữa nhân dân với các cấp chính quyền cơ sở.

Đọc tiếp…