Diễn đàn Kinh tế thế giới công bố Báo cáo về khoảng cách giới toàn cầu

Geneva, Thụy Sỹ, Ngày 2 tháng 11 năm 2017 – Một thập niên tiến bộ chậm chạp nhưng chắc chắn trong việc cải thiện bình đẳng giới đã dừng lại trong năm 2017, với khoảng cách giới toàn cầu đang ngày càng nới rộng lần đầu tiên kể từ khi Diễn đàn Kinh tế Thế giới công bố Báo cáo Khoảng cách giới toàn cầu năm 2006. Trong báo cáo này, Việt Nam hiện đứng thứ 69/140 quốc gia được khảo sát về mức độ bình đẳng giới với tổng điểm trên các tiêu chí được xét đến ở mức 0,698. Con số này vào năm 2016 là 0,7.

Đọc toàn văn báo cáo tại đây …