Ngân hàng Thế giới: Giải thưởng Đổi mới sáng tạo trong Kỹ năng số khu vực Đông Nam Á

 

ĐIỀU KIỆN: Các tổ chức nhà nước hoặc tư nhân ở các nước ASEAN. Cá nhân không đủ điều kiện ứng tuyển.

CHỦ ĐỀ: Đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ở khu vực Đông Nam Á thông qua các chương trình đào tạo sáng tạo. Các chương trình dự thi có thể dạy một trong 4 nhóm kĩ năng sau:

  • Kỹ năng số đặc thù trong lĩnh vực CNTT và truyền thông (ICT)
  • Kỹ năng số chuyên nghiệp, sử dụng phần mềm riêng với từng công việc, yêu cầu nhập liệu và xử lý dữ liệu
  • Hiểu biết cơ bản về dữ liệu và kỹ năng để cải thiện năng suất lao động
  • Kỹ năng mềm trong bối cảnh nền kinh tế số

THỜI HẠN DỰ THI: Ngày 31 tháng 3 năm 2021

CÔNG BỐ KẾT QUẢ: 20-21/5/2021

Chi tiết về cuộc thi.

 

Ngân hàng Thế giới