Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017

Nhằm thúc đẩy việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại các cơ sở công nghiệp hướng tới phát triển bền vững, Hội Khoa học và công nghệ sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả Việt Nam (VECEA) phối hợp với Bộ Công Thương, Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) ban hành quy chế “Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017”

1. Tên giải thưởng: Giải thưởng quốc gia về hiệu quả năng lượng trong công nghiệp năm 2017

2. Mục đích

  • Thúc đẩy, khuyến khích cộng đồng doanh nghiệp thực hiện các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, thân thiện với môi trường;
  • Quảng bá thương hiệu cho các doanh nghiệp tham gia, nhờ đó doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước;
  • Tuyên truyền, phổ biến các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả đã áp dụng thành công trong cả nước.

3. Đơn vị bảo trợ: Bộ Công Thương

4. Đơn vị tài trợ: Tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ)

5. Đơn vị tổ chức: Hội KH&CN sử dụng năng lượng TK&HQ Việt Nam

6. Đối tượng tham dự: Các doanh nghiệp công nghiệp đang hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam

Chi tiết và đăng ký

MOIT/GIZ