Chương trình SEAΔ 2020-2021: kêu gọi ứng tuyển

SEAΔ là chương trình do Trung tâm văn hóa Mekong (Mekong Cultural Hub) Hội đồng Anh đồng sáng lập, nhằm tạo không gian cho những người hoạt động trong lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật trao đổi làm sao để sản phẩm văn hoá của họ có thể đóng góp cho sự phát triển bền vững ở Đông Nam Á thông qua lãnh đạo cá nhân và tập thể.

Mỗi năm chương trình sẽ chọn 10 ứng viên từ 10 quốc gia: Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Việt Nam, Malaysia, Indonesia, Philippines, Đài Loan và Vương quốc Anh.

Chương trình kéo dài trong 1 năm, trong đó có 4 lần gặp mặt. Mỗi lần gặp mặt có một mục đích riêng và sẽ diễn ra ở một quốc gia khác nhau: trao đổi (Exchange), sáng tạo (Create), chia sẻ (Share) và phản ánh (Reflection).

  • EXCHANGE diễn ra từ 12/11-16/11/2020, tại Hà Nội, Việt Nam
  • CREATE diễn ra từ Tháng 1-tháng 3/2021 tại Lào, Myanmar và Việt Nam
  • SHARE  diễn ra từ 14/6-17/6/2021, tại Manila, Philippines
  • REFLECT diễn ra từ 14/9-16/9/2021, tại Kuala Lumpur, Malaysia

Thời hạn nộp hồ sơ: 15/07/2020

Chi tiết về chương trình